Magyar Íj Alapítvány
MAGYARIJ.HU
hungarikum

A
MAGYAR ÍJ ALAPÍTVÁNY
a Városok Viadala és a Keleti Gyepű együttműködésével

VV logó            KGy logó

az elmélyült kutatómunkát és alapos felkészültséget igénylő íjkészítő kézművesség megbecsülésére, valamint
a minél hitelesebb IX-XI. századi magyar íjrekonstrukciók készítésének inspirálására

meghirdeti

I. Az Év Magyar Íja – 2021.
bírálatot és elismerést,
II. Magyar Íjak zsűrizését,
valamint 
III. Magyar Formájú Íjak zsűrizését.

Helyszín: Téglás, Degenfeld Kastély
Időpont: 2021. október 2. szombatI. Az Év Magyar Íja – 2021. díj

A díjat az az íjkészítő kaphatja,
akinek – akár kedvtelésből, akár üzleti jelleggel készített – íja megfelel a jelentkezési és bírálati feltételeknek,
és azt a Bíráló Bizottság a díjra javasolja.

● AZ ÉV MAGYAR ÍJA elismerő oklevél
● Egyedi cizellálású aranyozott plakett
● 100 000 Ft támogatás további íjak készítéséhez

A második és harmadik helyezett íj elismerő oklevélben részesül.

 
I. a) Az Év Magyar Íja megmérettetésen való részvétel feltételei

 1. A díj elnyerésére az íj készítője jelentkezhet.
 2. A díj az íj készítőjét illeti.
 3. Egy íjkészítő legfeljebb három íjjal nevezhet.
 4. Egy íj csak egyszer nyerheti el a díjat.
 5. A jelentkezés díjmentes.
 6. A jelentkezés beküldésével az íj készítője hozzájárul ahhoz, hogy róla és az íjról fénykép- és videófelvétel készüljön, mely a jelentkezéssel és bírálattal összefüggő dokumentumokkal és információkkal együtt nyilvánossá tehető.
 7. Az eredményhirdetés után minden íj visszakerül készítőjéhez, a dokumentációt az Alapítvány őrzi meg.
 8. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai, valamint a Bíráló Bizottság tagjai illetve hozzátartozói nem nevezhetnek az Év Magyar Íja díjra.


I. b) Jelentkezés az Év Magyar Íja díjra

 1. A jelentkezési űrlapot az alapítvány honlapján kell elektronikusan kitölteni illetve elküldeni.
 2. Az íjanként kitöltendő űrlappal együtt legalább három nagyfelbontású (legalább 5 megapixeles) fényképet is el kell küldeni az íj ajzatlan, felajzott és feszített állapotáról.
 3. Ezen felül egy Nyilatkozatot kell kitölteni, aláírni és postai úton elküldeni az alapítvány postacímére.
 4. A jelentkezési anyagban szereplő hiányos vagy nem egyértelmű információk esetén az Alapítvány egy alkalommal hiánypótlást kérhet a jelentkezőtől e-mailen, melyre három (3) napos határidő áll a jelentkező rendelkezésére. A hiánypótlás eredménytelensége esetén a jelentkezés elutasítható.
 5. A dokumentáció és a hiánypótlás beérkezését e-mailen visszaigazolja az Alapítvány, mellyel egyidejűleg az íjak készítői meghívást kapnak a bírálatra és az azt követő eredményhirdetésre, ahová a bírálatra jelölt íja(ka)t el kell hozni.


I. c) Az Év Magyar Íja bírálat feltételei

 1. Az íjak szakmai bírálatát a Bíráló Bizottság végzi, amely dönt „Az Év Magyar Íja” díj odaítéléséről.
 2. A bírálat alapfeltétele, hogy az íj feleljen meg a Hungarikummá nyilvánított „IX-XI. századi Magyar Íj” leírásának és paramétereinek.
  Lásd itt: Leírás és paraméterek
 3. Az íjak gyakorlati vizsgálata az alábbiak szerint történik.
  1. A Bíráló Bizottság tanulmányozza az íjat és elbeszélget a készítővel a készítés körülményeiről.
  2. A gyakorlati vizsgálathoz a készítőnek kell felajzani az íjat (szükség esetén segítséget nyújtunk).
  3. A vizsgálat során az íjkészítőnek (vagy az általa felkért személynek), illetve az Alapítvány által felkért íjásznak tesztlövéseket kell leadnia az íjjal. A lövéseket a készítő által biztosított – legalább három – céllövő heggyel szerelt, fatestű és madártollú nyíllal kell végrehajtani a készítőnek, valamint az Alapítvány által kijelelölt íjász mindent íjat azonos paraméterű nyilakkal teszi próbára.
  4. A gyakorlati vizsgálat alatt az íjak fizikai-mechanikai vizsgálatát/mérését is elvégzi a bizottság.
 4. A gyakorlati vizsgálatot követően a Bíráló Bizottság visszavonul és zárt ülésen szemrevételezéssel tovább vizsgálja a leajzott íjakat (ellenőrzi méreteit, minőségi és esztétikai szempontból értékeli stb.), majd javaslatot tesz a díjra.

A bírálat során az azonos megítélés alá eső íjak közül előnyben részesítjük a természetes ideggel rendelkezőket!II.  A Magyar Íjak (szarus-inas)
és 
III. Magyar Formájú Íjak (nem szarus-inas) 

ZSŰRIZÉSE

A sikeres zsűrizés feljogosít a MAGYAR ÍJ illetve a MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ védjegy használatára.

magyarij                      magyarformajuij

A védjegyet azok az íjak illetve íjgarnitúrák viselhetik magukon,
amelyek megfelelnek a jelentkezési és bírálati feltételeknek,
és amelyeket a Magyar Íj Alapítvány kuratóriuma által felkért Bíráló Bizottság a zsűrizésen pozitív elbírálásban részesít.

A zsűrizésre akár kedvtelésből, akár kereskedelmi céllal készült íjjal, illetve Magyar Formájú Íj esetében íjgarnitúrával is lehet jelentkezni.

 

II. a) Jelentkezés Magyar Íj zsűrizésre 

Az MI űrlapot legkésőbb 2021. szeptember 5-én éjfélig kell
elektronikusan kitölteni és elküldeni az alapítvány honlapján.

III. a) Jelentkezés Magyar Formájú Íj zsűrizésre 

Az MFI űrlapot legkésőbb 2021. szeptember 5-én éjfélig kell
elektronikusan kitölteni és elküldeni az alapítvány honlapján.

Az íjanként kitöltendő űrlappal együtt legalább három nagyfelbontású (legalább 5 megapixeles) fényképet is el kell küldeni az íj nyugalmi, felajzott és feszített állapotáról.

Ezen felül egy Nyilatkozatot kell még kitölteni, aláírni és postai úton elküldeni az alapítvány postacímére. A Nyilatkozat a zsűrizésen személyesen is átadható. Ennek hiányában a zsűrizést nem végezzük el!

Az elküldött jelentkezési anyagban szereplő hiányos vagy nem egyértelmű információk esetén az Alapítvány egy alkalommal, három (3) napos határidővel e-mailen hiánypótlást kérhet. A hiánypótlás eredménytelensége esetén a jelentkezés elutasítható.

A dokumentáció és a hiánypótlás beérkezését e-mailen visszaigazolja az Alapítvány, mellyel egyidejűleg az íjak készítőit értesítjük az előbírálat eredményéről, melynek függvényében elutasítást vagy meghívást kapnak a zsűrizésre, ahová az íja(ka)t el kell hozniuk.


II/III. b) A zsűrizés feltételei

II. b) A Magyar Íj zsűrizése 

A Magyar Íj zsűrizése az ide kattintva olvasható leírás és paraméterek alapján történik.

III. b) A Magyar Formájú Íj zsűrizése 

A Magyar Formájú Íjak zsűrizése is a Magyar Íj leírása és paraméterei alapján történik, de modern anyagokból és/vagy eljárással készült íjakra vonatkoznak.

Az íjak szakmai bírálatát a Bíráló Bizottság végzi, amely javaslata alapján a kuratórium dönt zsűriszám és a védjegy odaítéléséről.II/III. c)
A zsűrizés díja

II. c) Magyar Íj zsűrizésének díja:

0 Ft.


III. c) Magyar Formájú Íj zsűrizésének díja:

Egyedi íj esetén 1 500 Ft.
Íjgarnitúra esetén 20 000 Ft.

II/III. d) Az íjak vizsgálata

A Bíráló Bizottság az íjkészítővel közösen tanulmányozza az íjat, méri annak paramétereit, vizsgálja megjelenésének formáját, arányait.

A zsűrizés során az íjakat gyakorlati vizsgálatnak nem vetjük alá, sem sebességét, sem erejét nem mérjük.

A Bíráló Bizottság zárt ülésen hozza meg döntését.

 
A zsűrizés részletes feltételeit a Zsűrizés Rendje szabályozza, a védjegyhasználat feltételeit pedig a Védjegyszabályzat tartalmazza.

 A Magyar Íj Alapítvány sem felelősséget, sem garanciát nem vállal a zsűrizett íjak minőségéért, használhatóságáért, biztonságáért.
A zsűriszám az íjak zsűrizéskori megjelenésének hitelességét igazolja.
Időrend és folyamat
 

 1. 2021. szeptember 5. 24:00 óra  – A pályázati űrlap(ok) elektronikus feltöltésének határideje

 2. 2021. szeptember 7. – A postai úton küldendő Nyilatkozat feladási határideje.

 3. 2021. szeptember 9-én 24:00 óráig
  1. Az Alapítvány e-mailen visszaigazolja a beérkezett dokumentumokat. Amennyiben eddig az időpontig nem kap visszaigazolást az íjkészítő, két napon belül érdeklődjön a +36 30 924 6807-es telefonszámon.
  2. Szükség esetén az Alapítvány e-mailen hiánypótlást kér a jelentkezőtől.

 4. 2021. szeptember 12-én 24:00 óra – Szükség esetén a jelentkező által visszküldendő hiánypótlás beérkezésének határideje.
   
 5. 2021. október 2. (szombat)Bírálat, zsűrizés, eredményhirdetés
  Helyszín: Téglás – Városok Viadala rendezvény
 • 09:00 – Érkezés
  Helyszín: Degenfeld kastély

 • 09:15 – Regisztráció
  Helyszín: Degenfeld kastély Paulina terme

 • 10:00 – Megnyitó
  A Városok Viadala megnyitójával együtt.
  Helyszín: sportpálya 

 • 10:45 – Íjak bemutatása a Bíráló Bizottságnak
  A Bíráló Bizottság elbeszélget az íjkészítőkkel, közben mérések, vizsgálatok
  Helyszín: Degenfeld kastély Ilona terme
  • Magyar Íjak vizsgálata
  • Magyar Formájú Íjak vizsgálata
    
 • 13:00 – Ebédszünet

 • 14:00 – Az íjak gyakorlati vizsgálata az íjkészítők közreműködésével
  tesztlövések, sebességmérés
  Helyszín: Anna terasz előtti terület 
   
 • 15:00  A Bíráló Bizottság zárt ülése
  A bizottság kiválasztja a zsűrizett íjakat és a 2021-es Év Magyar Íját .
  Helyszín: Degenfeld kastély Ilona terme
   
 • ~17:00 – Eredményhirdetés
  Az íjkészítők és vendégek köszöntése, a Bíráló Bizottság bemutatása, VIP vendégek gondolatai, a győztes íj és a sikere sen zsűrizett íjak kihirdetése.
  Helyszín: Degenfeld kastély Paulina terme
   
 • Szakmai beszélgetés
  íjkészítők, VIP vendégek, meghívottak
  Helyszín: Degenfeld kastély Paulina terme


Bármilyen kérdés esetén érdeklődjenek elérhetőségeinken!

 

A MAGYAR ÍJ ÜNNEP – 2021. támogatói:

 02 agrarminiszterium            03 HB              w Degenfeld logo            

01-emmi.png02-agrarminiszterium.png03-HB.png04-PrintSisters.jpg05-vadaszutak.jpg06-AMC.pngw-GKK-ok.png