Magyar Íj Alapítvány
MAGYARIJ.HU
hungarikum

 

MAGYAR ÍJ védjegy

  MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ védjegy

magyarij   magyarformajuij
a IX-XI. századi magyar íjnak, mint Hungarikumnak megfelelő szarus-inas íjak számára  

alakjában, méreteiben a IX-XI. századi magyar íjnak megfelelő, nem szarus-inas íjak számára

A védjegy az áruknak és szolgáltatásoknak sajátos, eltérő jelleget ad, ezzel biztosítva, hogy a vásárlók megkülönböztessék a védjeggyel ellátott árukat és szolgáltatásokat mások hasonló áruitól vagy szolgáltatásaitól. A védjegy kiemelkedő szerepet játszik a marketingben és a piaci versenyben. (Forrás: sztnh.gov.hu)

A védjegy tulajdonosa (jelen esetben a Magyar Íj Alapítvány) jogosult egy adott termék, illetve annak készítője és forgalmazója számára engedélyezni a védjegy használatát, valamint ellenőrzni a használat jogosultságát és megfelelőségét.

A védjegy elnyerésére és használatára vonatkozó előírásokat a Magyar Íj Alapítvány Védjegyszabályzata tartalmazza.

Az alapítvány két védjegye azon íjak megkülönböztetésére használható, amelyek

 1. résztvesznek az alapítvány által szervezett zsűrizésen, és ott pozitív elbírálást kapnak,
 2. a védjegy jogosultja szerződést köt az alapítvánnyal a védjegy használatára.


Üzletek, kereskedések is használhatják az alapítvány védjegyeit, az alábbiak szerint.

 1. Azt a védjegyet használhatják, amely védjeggyel rendelkező íjakat forgalmaznak az adott üzlethelyiségben.
 2. Az alapítvány védjegyével ellátott íjak megkülönböztetett helyet kapnak az üzletben.
 3. Az üzlet üzemeltetője szerződést köt az alapítvánnyal a védjegy használatára.

Versenyrendezők (pl. egyesületek, csapatok, szövetségek) akkor használhatják az alapítvány védjegyeit, ha

 1. vállalják, hogy az általuk szervezett íjászversenyeken önálló kategóriába sorolják és értékelik akár a MAGYAR ÍJ, akár a MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ védjeggyel rendelkező íjjal résztvevőket,
 2. szerződést kötnek az alapítvánnyal a védjegy használatára.


További információk a Védjegyszabályzatban, a Zsűrizés Rendje pedig a Szolgáltatások menüben található.

A Magyar Íj Alapítvány kuratóriuma két, hivatalosan lajstromozott védjegyet hozott létre abból a célból, hogy a IX-XI. századi magyar íj paramétereinek megfelelő íjak felismerését, azonosítását, népszerűsítését és elterjedését elősegítse. A védjegyek használati jogának elnyerésére, alkalmazására, használatuk ellenőrzésére, szükség esetén felfüggesztésére vagy visszavonására a kuratórium jelen szabályzatot alkotja.


I. Alapelvek

 1. A Magyar Íj Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) célja, hogy védjegyeivel felhívja a fogyasztók figyelmét a Hungarikumként nyilvántartott IX-XI. századi magyar íj paramétereinek megfelelő szarus-inas íjakra, és ugyanezen méreteknek megfelelő nem szarus-inas (modern anyagokat is tartalmazó) íjakra.
 2. A védjegyek, az azt viselő íjak történelmi hűségét illetve megjelenésük hitelességét igazolják, ugyakkor nem szavatolják az íjak minőségét, használhatóságát és biztonságát, melyekért az Alalpítvány sem felelősséget, sem garanciát nem vállal.


II. A védjegyszabályzat tárgya

II./A

 1. magyarijA védjegy elnevezése: MAGYAR ÍJ
 2. A védjegy megjelenése: lásd jobbra
 3. A védjegy típusa: színes-ábrás
 4. A védjegy lajstomszáma: M 16 04077


II./B

 1. magyarformajuijA védjegy elnevezése: MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ
 2. A védjegy megjelenése: lásd jobbra
 3. A védjegy típusa: színes-ábrás
 4. A védjegy lajstomszáma: M 16 04078


II./C

A védjegyoltalom köre a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint:

 • Termékek
  28. osztály: íjak
 • Szolgáltatások
  35. osztály: kis- és nagykereskedelem, reklám, marketing


III. A védjegyhasználatra jogosultak köre

 1. A MAGYAR ÍJ vagy MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ védjegyet azok az íjkészítők illetve tulajdonsok, valamint íjforgalmazók és versenyszervezők használhatják, akik önként vállalják jelen Védjegyszabályzataban meghatározott feltételek teljesítését és betartását, valamint aláírják a rájuk vonatkozó védjegyhasználati szerződést.
 2. Az Alapítvány által szerződéssel és feltételekkel átadott védjegyhasználati jog nem kizárólagos, azt a szerződésben megnevezett Védjegyhasználó más személyeknek semmilyen formában és mértékben nem adhatja tovább.


IV. A védjegyhasznlati jog elnyerésének feltételei

 1. Íjkészítő akkor szerez jogosultságot védjegyhasználati szerződés aláírására, ha az általa készített íjjal résztvesz az Alapítvány zsűrizésén, és ott pozitív elbírálás esetén zsűriszámot kap. (A zsűrizés rendje itt olvasható.)
 2. Íj tulajdonosa akkor szerez jogosultságot védjegyhasználati szerződés aláírására, ha - a Zsűrizés Rendjében meghatározott feltételek esetén - saját tulajdonú íjával résztvesz az Alapítvány zsűrizésén, és ott zsűriszámot kap.
 3. Íjforgalmazó akkor szerez jogosultságot védjegyhasználati szerződés aláírására, ha vállalja, hogy védjeggyel rendelkező íjakat üzlethelyiségének megkülönböztetett helyén állítja ki (külön a MAGYAR ÍJakat, külön a MAGYAR FORMÁJÚ ÍJakat), valamint a forgalmazás helyét (az üzlethelyiséget) és az íjak kiállításának módját az Alapítvány kuratóriuma megfelelőnek ítéli.
 4. Versenyszervező akkor szerez jogosultságot védjegyhasználati szerződés aláírására, ha a vállalja, hogy az átala szervezett íjászversenyeken önálló kategóriába sorolja és értékeli akár a MAGYAR ÍJ, akár a MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ védjeggyel rendelkező íjjal résztvevőket. (Szerződéstervezet itt olvasható.)


V. A védjegyhasználati jog időtartama

 1. MAGYAR ÍJ vagy egyedi MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ védjegyhasználati joga egy konkrét íjhoz kötődik, a zsűrizés napjától az íj élettartamáig érvényes.
 2. MAGYAR FORMÁJÚ ÍJgarnitúra védjegyhasználati joga a szerződés aláírásától számított öt (5) évig érvényes. Amennyiben a határidő lejártát megelőző utolsó zsűrizésen a garnitúra pozitív elbíráslást kap, a szerződés újabb öt évvel meghosszabbodik.
 3. Íjforgalmazó által elnyert védjegyhasználati jog a szerződés aláírásától számított három (3) évig érvényes.
 4. Versenyszervező által elnyert védjegyhasználati jog a IV. 4. pontban meghatározott feltételek fennállásáig érvényes.


VI. A védjegyhasználati jog díja

 1. Zsűriszámmal rendelkező íjak és garnitúrák védjegyhasználati díja 0 Ft. (Lásd még zsűrizés díja.)
 2. Íjforgalmazó által elnyert védjegyhasználati jog díja védjegyenként és üzletenként 20,000 Ft.
 3. Versenyszervező által elnyert védjegyhasználati jog díja 0 Ft.


VII. A védjegy megjelenése

 1. A védjegyet az Alapítvánnyal egyeztetett módon szabad megjeleníteni.


VIII. Nyilvántartás és nyilvánosság

 1. Az Alapítvány nyilvántartja és közzéteszi a védjegyhasználati szerződést aláírók adatait. (Lásd még: A zsűrizés rendje.)
 2. Az Alapítvány, a védjegyhasználati szerződést aláíró íjforgalmazókról és versenyszervezőkről az alábbiakat tartja nyilván.
  1. üzlet / szervezet neve
  2. vezető (felelős) neve
  3. üzlet / szervezet címe
  4. honlap linkje
  5. e-mailcím és/vagy telefonszám
  6. a védjegyhasználati jogosultsággal kapcsolatos információk.
 3. Az 1. és 2. pontban leírt információkat az Alapítvány honlapján bárki számára elérhetővé teszi. Ennek elfogadása a szerződés megkötésének előfeltétele.


IX. A védjegyhasználat ellenőrzése

 1. Az Alapítvány a védjegyhasználati szerződés időtartama alatt bármikor, szúrópróba-szerűen ellenőrizheti a védjegy alkalmazásának megfelelőségét.
 2. Amennyiben egy védjegyhasználó tudomást szerez arról, hogy bármelyik védjegyet harmadik személy jogosulatlanul használja, haladéktalanul köteles értesíteni az Alapítványt.


X. Jogosulatlan védjegyhasználat

 1. A védjegyek kizárólag az Alapítvánnyal kötött szerződés birtokában, annak érvényességi ideje alatt használhatók.
 2. Abban az esetben, ha érvényes szerződéssel rendelkező védjegyhasználó a védjegyet nem megfelelően vagy méltatlan környezetben használja, és ezzel felszólítás ellenére sem hagy fel, az alapítvány jogosult egyoldalúan, azonnali hatállyal szerződést bontani.
 3. Ha bárki, bárhol, bármikor jogtalanul használja az Alapítvány bármelyik védjegyét, az Alapítvány felszólítja a bitorlót a cselekmény megszüntetésére. A felszólítást követő hét (7) napon túl fennálló jogbitorlás esetén a jogbitorló, cselekményenként, a felszólítástól számított minden megkezdett hónap után 300,000.- azaz háromszázezer forint kötbért köteles fizetni az Alapítványnak.
 4. Amennyiben a jogbitorló a felszólítás ellenre sem hagy fel a védjegy használatával, az Alapítvány jogorvoslati és kártérítési kérelemmel fordul az illetékes igazságszolgáltatási szervhez.

 

01-emmi.png02-agrarminiszterium.png03-HB.png04-PrintSisters.jpg05-vadaszutak.jpg06-AMC.pngw-GKK-ok.png