Magyar Íj Alapítvány
MAGYARIJ.HU
hungarikum

Geschichte:

 • In Übereinstimmung mit den administrativen Anforderungen schlugen die Autoren vor, dass der Ungarische Bogen im November 2013 in die Nationalsammlung aufgenommen wurde.
 • Im Anschluss daran hat das Hungarikum-Komitee im Mai 2014 den ungarischen Bogen als ungarische Tugend anerkannt.
 • Danach wurde die Option für den ungarischen Bogen des 9.-11. Jahrhunderts angenommen, welches am 09. Juni 2014 auf der Grundlage des folgenden Vorschlags stattgefunden hat.

 

1. Name des nationalen Wertes

Ungarischer Bogen des 9.-11. Jahrhunderts

 

2. Klassifizierung des nationalen Wertes basierend auf der Spezialisierungskategorie

kulturelles Erbe

 

3. Ort des nationalen Wertes

Kein Wert in Bezug auf Siedlung

 

4. Name der Verwahrstelle, für welcher der Vorschlag des nationalen Wertes eingeleitet wird

Hungarikumsammlung

 

5. Kurze, textuelle Darstellung der nationalen Werte, Beschreibung ihrer einzigartigen Merkmale und Geschichte

Az eurázsiai sztyeppéken élt népek összetett reflexíjai – közismert nevén a „merevszarvú visszacsapó” íjak – családjába tartozó IX-XI. századi összetett (szarus) magyar íj (a továbbiakban: magyar íj) jól megkülönböztethető az „íjcsalád” többi tagjától. A Kárpát-medence területén eddig feltárt IX-XI. századi sírokból, közel 300 sír tartalmazott merev íj-applikációkat (agancsból faragott szarv és markolatlemezeket), mely sírszám jelentős mennyiségnek számít egész Eurázsiában. A IX-XI. századi leletanyag ezáltal világviszonylatban is egyedülálló lehetőséget biztosít a magyar íjak kutatására, illetve azok egyedi jellemzőjének meghatározására.

A merev íjmaradványok anyagának, formájának, szerkezetének és sírbeli helyzetének aprólékos elemzésével nyert információk képezik azt a szilárd bázist, amely alapján egy magyar íjrekonstrukció elkészíthető.

A magyar íj elkészítéshez szükséges közvetett információk – melyek a régészeti leletanyagból közvetlenül nem ismerhetők meg – az egykorú épen fennmaradt íjak vizsgálatával, recens néprajzi párhuzamok felhasználásával, a ma is élő különböző eurázsiai íjkészítő tradíciók vizsgálatával, illetve a XIV. századtól e témában megsokasodó írott források kiaknázásával figyelembe vehető és felhasználható, azonban a fenti (közvetett) információk nem írhatják felül a konkrét magyar régészeti leletanyagból származó elsődleges információkat.

Magyar Íj-nak tehát csak és kizárólag olyan íj nevezhető, amely

 1. vagy egy konkrét IX-XI. századi magyar íjmaradvány alapján készül, vagy
 2. amelyet a IX-XI. századi magyar íjmaradványok elemzése során megállapított és meghatározott paraméterek (alak, arány, méret) szerint készítenek el. (Lásd: melléklet)

Mindezekhez kötött forma, alapanyag és készítéstechnika párosul.

A fenti kritériumok maradéktalan betartásával – nemzetközi szinten is – egyértelműen beazonosíthatóvá válik ez az eleink életmódjához szorosan kötődő, azokra rendkívül jellemző eszköz.

 

6. Motivation bezüglich der Einschreibung in die Verwahrstelle

Der ungarische Bogen ist ein Symbol. Es ist untrennbar mit der Lebensweise unserer Vorfahren verbunden, die sich im Karpatenbecken niedergelassen haben. Es ist allen bekannt, die sich mit der Geschichte Europas und dem Zeitalter der Migration innerhalb und außerhalb unserer Grenzen befassen. Es gab eine Zeit, in der wir diese Waffe besser und effizienter als alle anderen benutzten, sei es auf der Jagd oder im Kampf. Mit großer Sicherheit können wir sagen, dass wir „ihm“ das Überleben unseres Landes verdanken.

Ohne Voreingenommenheit behaupten wir, dass der Ungarische Bogen einen außergewöhnlichen Rang unter den internationalen Traditionen und den weltweiten Bogenmachern hat. Die Form und Struktur, die auf der ganzen Welt Ungarisch genannt wird, ist mit uns Ungarn verbunden.

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Die Beschreibung von fast 300 Stücken der Grabskulpturen aus dem IX. Und XI. Jahrhundert, die bisher im Karpatenbecken gefunden wurden, ist in einer Reihe von Studien und Dokumentationen verfügbar. Unter anderem:

 • Bíró Ádám - Bencsik Péter: Régészeti leletanyagból hagyományélesztés? Megjegyzések egy honfoglalás kori magyar íj tudományos rekonstrukciója kapcsán. Magyar Őstörténeti Konferencia. MTA 2013 (előadás).
 • Bíró Ádám - Langó Péter - Türk Attila Antal: Adatok a Kárpát-medencei, agancsból faragott íjmarkolat lécek értékeléséhez - Szentes-Derekegyházi oldal, D-3 tábla 6. sír.
 • Cs. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. Szeged 1933.
 • Dr. Fábián Gyula: Archaeologia experimentalis. Honfoglaláskori magyar íj rekonstruálása. Természettudományi Közlöny IX. (1967) 98-101.
 • Dr. Fábián Gyula: Újabb adatok a honfoglaláskori íjászat kérdésköréhez. SZMMÉ 1980-81/1.63-76.
 • Dr. Fábián Gyula: A honfoglaláskori magyar íj és készítése. in: Nimród Fórum (A Nimród szakmai melléklete) 1985. ápr. 1-11.
 • Dr. Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Miskolc, 1996.
 • Dr. Szőllősy Gábor: Különböző íjtípusok mechanikai jellemzőinek kísérleti vizsgálata. Bölcsészdoktori értekezés Budapest 1995 (kézirat).
 • Dr. Szőllősy Gábor: Dr. Fábián Gyula munkássága – működőképes másolatok népvándorlás kori íjakról. in: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Szeged 1991.
 • Honfoglalás kori sírok Szeged-Öthalmon. in: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Szeged 1968.
 • További számos, a témához kapcsolódó hazai (magyar és nem magyar nyelvű), valamint külföldi szakmai irodalom anyagai.

Bencsik Péter, Borbély László

 
Der Vorschlag wurde am 29. Januar 2015 vom Ungarischen Komitee angenommen, und der ungarische Bogen wurde als Hungarikum deklariert.

01-emmi.png02-agrarminiszterium.png03-HB.png04-PrintSisters.jpg05-vadaszutak.jpg06-AMC.pngw-GKK-ok.png